Wanneer heb je een advocaat familierecht nodig?

Erkennen van een kind

In de praktijk kun je te maken krijgen met een juridisch probleem op het gebied van familierecht. Het meest voorkomende juridische probleem in het familierecht is echtscheiding. Naast echtscheiding kun je bijvoorbeeld ook denken aan kindererkenning, ontzegging van het ouderlijk gezag, het verkrijgen van het gezag over je kinderen, of een adoptieprocedure. Dit zijn allemaal zaken die je goed moet regelen. Zodat je later niet in de problemen komt.

Meer over het erkennen van een kind

Erkenning schept familierechtelijke betrekkingen tussen de erkenner en het kind. De man kan dan de vader worden genoemd, en de vrouw de moeder. De erkenner hoeft niet noodzakelijkerwijs de biologische vader of moeder van het kind te zijn. Je kunt je kind erkennen voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of op een latere datum. Als je een kind wilt erkennen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet je bijvoorbeeld 16 jaar of ouder zijn om een kind te mogen erkennen. Maar er zijn meer voorwaarden.

  • Je hebt altijd de toestemming van de moeder van het kind nodig om het kind te mogen erkennen. Behalve als het kind ouder is dan 16 jaar.
  • Zodra het te erkennen kind 12 jaar of ouder is, heb je ook een schriftelijke toestemming van het kind nodig.
  • Als je niet met de moeder van het kind mag trouwen, bijvoorbeeld vanwege het feit dat je een bloedverwant van de moeder bent, is het niet mogelijk het kind te erkennen.
  • Als het kind dat je wilt erkennen al twee wettige ouders heeft, mag je het kind ook niet erkennen.
  • Sta je zelf onder voogdij? Zo ja, dan heb je eerst toestemming nodig van de lagere arrondissementsrechtbank om een kind te mogen erkennen.

Erkenning van een kind tijdens de zwangerschap, geboorte of later

De erkenning van een ongeboren vrucht of na de geboorte is in Nederland in elke gemeente toegestaan. De aanstaande / pasgeboren moeder moet een schriftelijke verklaring geven waarin zij toestemming geeft voor de erkenning. Soms komt het voor dat een kind wordt erkend op latere leeftijd.
Na erkenning ben je de wettelijke ouder van het kind. Dit gaat gepaard met een aantal rechten en verantwoordelijkheden. Om de wettelijke vertegenwoordiger van het kind te worden, moet je ook het ouderlijk gezag aanvragen. Door de erkenning van een kind, ontstaat er een wettelijke band en ben je verplicht het kind te onderhouden tot het 21 jaar is. Vanaf erkenning zijn jullie elkaars wettelijke erfgenamen. Op het moment van erkenning wordt de achternaam van het kind gekozen.